DNA-Workshop

Utvalda

Länk till anmälan hos ABF: https://www.abf.se/arrangemang/vasternorrlands-lan/sundsvall/historia-slaktforskning/dna-slaktforskning-med-peter-sjolund/

Beskrivning av träffen:

Så får du ut max av ditt DNA-resultat

Har du gjort ett DNA-test för släktforskning? På den här kursen får du lära dig hur du använder ditt DNA-resultat. Peter Sjölund, Sveriges ledande expert inom DNA-släktforskning, lär ut hur du ska förstå dina resultat och visar vad du kan göra med dem.

Detta får du lära dig:

·       Hur vi ärver vårt DNA genom generationerna

·       Hur man kan se släktskap i vårt DNA

·       Hur du ska läsa och tolka din matchningslista

·       Hur du läser och använder kromosomvisaren för att undersöka dina matchningar

·       Bra verktyg på nätet för att utforska ditt DNA-resultat

·       Hur du ser skillnaden på riktiga släktingar och ”falska” DNA-matchningar

·       Varför du inte alltid kan hitta en släktkoppling till dina DNA-matchningar

·       Nyttan av att testa flera nära släktingar

·       Vad triangulering är och hur du kan använda det för att verifiera din pappersforskning

Kursen är upplagd för dig som har ett DNA-resultat från något av de vanligaste testerna – DNA-testet från MyHeritage eller testet Family Finder från Family Tree DNA (inte Y-DNA eller mtDNA). Ha dina inloggningsuppgifter redo, så att du kan jobba med dina egna resultat på kursen. I kursen ingår ett tryckt kursmaterial med övningar.

Kursledare

Peter Sjölund är expert inom DNA-släktforskning och hedersdoktor vid Mittuniversitetet. Han har skrivit handböckerna ”Släktforska med DNA” och ”Från DNA-test till släktträd”.

KORT RAPPORT FRÅN MSFs ÅRSMÖTE 23 MARS 2024

Utvalda

17 medlemmar hade hörsammat att föreningens årsmöte gick av stapeln 23 mars.
Årsmötet godkände styrelsens rapporter och gav dem ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
Styrelsens motion om stadgeändringar klubbades efter påtalade ändringar av deltagarna. Det krävs, för att stadgarna ska vinna laga kraft, ett extra medlemsmöte eller att ärendet tas upp igen på nästa årsmöte.
Det blir ingen ändring av medlemsavgiften för 2025 utan den är oförändrad 250 kronor (125 för ytterligare familjemedlem på samma adress). Ungdom upp till 25 år gratis.
Kerstin Hjortsberg omvaldes som ordförande på 1 år. Två ledamöter hade avböjt omval (Görgen Bodén och Mattias Denkert). Ny ledamot blev Morgan Lindgren (på 2 år) men det behövs ytterligare en ledamot. Styrelsen fick i uppdrag att leta vidare. Känner du som medlem att du gärna vill ställer upp så kontakta någon i styrelsen.
Till revisorer på 1 år valdes Lillemor Rådbom (omval) och Leif Rönnmark (nyval). Till revisorssuppleant valdes Robert Hammarstedt.
Till valberedning valdes den avgående ledamoten Görgen Bodén + styrelsen.


Hemsidan tillfälligt nere från 1 maj

Då styrelsen beslutat att vissa sidor ska ha medlemsinloggning kräver detta arbete att sidan kommer att läggas ner fr.o.m. 1 maj.
Vi vet i dagsläget inte hur länge stängningen kommer att vara. Medlemmar kommer att få besked om detta via mejl då man även kommer att få inloggningskoden.

Information om släktforskning

Vill din fritidsklubb, bostadsrättsförening, arbetsgrupp o.dyl ha information om släktforskning så kontakta oss så får vi prata om saken och hur vi tillsammans kan lägga upp en sådant möte. Den kan ske antingen i vår forskarlokal eller hos er.

Skicka ett meddelande på info@medelpadsslaktforskarforening.se så kontaktar vi er.