Medlemsavgiften

Du som inte betalat medlemsavgiften för 2024 ombedes att göra detta snarast.
Minns du inte om du betalat så kontakta vår kassör.

Hemsidan tillfälligt nere från 1 maj

Då styrelsen beslutat att vissa sidor ska ha medlemsinloggning kräver detta arbete att sidan kommer att läggas ner fr.o.m. 1 maj.
Vi vet i dagsläget inte hur länge stängningen kommer att vara. Medlemmar kommer att få besked om detta via mejl då man även kommer att få inloggningskoden.

Information om släktforskning

Vill din fritidsklubb, bostadsrättsförening, arbetsgrupp o.dyl ha information om släktforskning så kontakta oss så får vi prata om saken och hur vi tillsammans kan lägga upp en sådant möte. Den kan ske antingen i vår forskarlokal eller hos er.

Skicka ett meddelande på info@medelpadsslaktforskarforening.se så kontaktar vi er.