Härnösands Gymnasium 1650-1848

VÄLKOMMEN
till en intressant stund med studenter från Medelpad och Ångermanland!

3 hgcd

Den här skivan innehåller uppgifter om studenterna på Härnösands gymnasium 1650-1848 och något om dessas härstamning. Det är arkivlektorn emeritus Thord Bylund som har tagit fram uppgifterna i arbetet med sin licentiatavhandling från 1972. Också licentiatavhandlingen finns med på skivan.

De som vill läsa mera om och av Thord bör läsa ”Thords tankar” som  utgivits av Landsarkivet i Härnösand.
Observera att uppgifterna på CD-skivan ej är att jämställa med primärkällor. De har skrivits av i många led så felaktigheter kan förekomma. De kan emellertid vara till god hjälp för att bygga upp en stomme av din släkt. Hittar du något intressant bör du alltid kontrollera uppgifterna mot originalböckerna. För att i framtiden kunna rätta felaktigheter ser gärna  MGF att du går in på hemsidan Medelpadsrötter och skickar  in felraporter till oss. (www.genealogi.se/medelpad).
Viss normering av namn och orter har gjorts för att du lättare  ska kunna finna ett namn i personregistret.

Gör din beställning till
Mari-Anne Bergström
eller passa på att köpa skivan
på något av föreningens arrangemang.