Härnösands Gymnasium 1650-1848

3 hgcd

Den här USB innehåller uppgifter om studenterna på Härnösands gymnasium 1650-1848 och något om dessas härstamning. Det är framlidne arkivlektorn emeritus Thord Bylund som har tagit fram uppgifterna i arbetet med sin licentiatavhandling från 1972. Även denna finns med på skivan.

Observera att uppgifterna på USBn ej är att jämställa med primärkällor. De har skrivits av i många led så felaktigheter kan förekomma. De kan emellertid vara till god hjälp för att bygga upp en stomme av din släkt. Hittar du något intressant bör du alltid kontrollera uppgifterna mot originalböckerna.

Viss normering av namn och orter har gjorts för att du lättare  ska kunna finna ett namn i personregistret.

Gör din beställning till
Mari-Anne Bergström
eller passa på att köpa skivan
på något av föreningens arrangemang.