Information om släktforskning

Vill din fritidsklubb, bostadsrättsförening, arbetsgrupp o.dyl ha information om släktforskning så kontakta oss så får vi prata om saken och hur vi tillsammans kan lägga upp en sådant möte. Den kan ske antingen i vår forskarlokal eller hos er.

Skicka ett meddelande på info@medelpadsslaktforskarforening.se så kontaktar vi er.