Sättna

Byar m.m. i Sättna
(som haft egna sidor i husförhörslängder och församlingsböcker)

Berentzfors kvarn – Bjärme – Bryggtjärn – Brö(d)lösa – Byn – Bäckegren – Davidsbacke – Djup(e)dalen – Flata – Gravtjärn – Gåltjärn – Hemsjön – Johannesfors tullkvarn – Kovland – Krången – Kyrkbordet – Kålgård – Lorentzfors – Lövsjön – Lövsätt – Nora – Norafors – Norafors bruk – Nordansjö – Norrkovland – Näs(s)vattnet – Prästbordet – Rödsjön – Röjesjö – Rösesjön – Rösåsen – Solum/Solom – Storbränna – Stormyra – Strömås – Täppe – Tösta(d) – Vallen – Västansjö – Västergårdtjärn – Västra Lövsätt – Ytterkovland – Östanå – Överkovland