Skön

Byar m.m. i Skön
(som haft egna sidor i husförhörslängder och församlingsböcker)

Berge – Birsta – Byn – Fattiggården (Birsta) – Filland – Finsta – Färsta – Gudmundsbyn – Gångviken – Gärde – Hammal – Heffners – Heffners ångsåg – Hillsta – Hugsta – Härsta – Högom – Johannedals lastageplats – Karlsbäck – Klockargården – Klökan – Knölsta/Knöllsta – Korsta – Kristinedal – Kronohäktet – Kubikenborg – Kyrkovallen – Liefabriken – Lill-maland – Ljusta – Maland – Mohögs gjuteri – Mons skeppsvarv – Mons ångsåg – Målås – Neder-maland – Näs – Ortviken – Ortvikens ångsåg – Pettersvik – Pettersviks Träförädlingsfabrik – Prästbolet – Prästgården – Råsta – Römsta – Skönsberg – Skönsmon (se nedan) – Skönsmons ångsåg – Skönvik – Skönviks glasbruk – Sockenstugan – Sophiedal – Stafverängen – Sund – Sunds bruk – Sunds ångsåg – Tegelbruket – Tunaby – Tunabäck – Tunadal – Tunadals ångsåg – Valknytt – Vallen – Västland – Öråker – Överkorsta – Övermaland

Ur Sköns församling utbröts under medeltiden Timrå församling

22 juni 1883 bröts sig Skönsmons församling ut från Skön men införlivades igen 2 januari 1892, men bröt sig åter igen ut den 26 april 1905.