Skönsmon

22 juni 1883 bröts sig Skönsmons församling ut från Skön församling men införlivades igen 2 januari 1892, men bröt sig åter igen ut den 26 april 1905. Fr.o.m 2015 kommer Skönsmons församling att slås ihop med Gustaf Adolfs församling och bilda Sundsvalls församling.

Byar m.m. i Skönmon
(som haft egna sidor i husförhörslängder och församlingsböcker)

Hillsta – Hillstamon – Hugsta – Hugstamon – Härsta – Härstamon – Karlsbäck – Karlsbäcks garveri – Katrineberg – Katrinebergs fabrik – Knölsta – Knölstamon – Kristinedal – Kristinedals fabrik – Kubikenborg – Kumo – Mohög gjuteri – Mon – Mons ångsåg – Näs – Römsta – Römstamon – Skönsmon – Skönsmons skolhus – Tjuvholmen – Vapelstrand fabrik – Vindskärs varv