Hedersmedlemmar

Hedersmedlemmar

 1. Karl Ivar Lundqvist, 1915-1998 (föreningens grundare)
 2. Viktor Magnusson, 1919-2013 (föreningens första och mångårig ordförande)
 3. Gunnar Perman, 1920-2007  (för sin forskning och sitt engagemang för föreningen)
 4. Lennart Lindqvist (MGF-Nytts förste redaktör)
 5. Annika Lindqvist ((för sin forskning och sitt engagemang för föreningen))
 6. Lena Lundin (numera Selin) (MGF-Nytts andra redaktör)
 7. Ivan Jonsson, 1930-2019 (för sin forskargärning)
 8. Margareta Grafström, 1922-2018 (för sin forskargärning)
 9. Thord Bylund, 1939-2013  (för sin forskargärning
 10. Herta Nertz, 1907-2012 (föreningens förste 100-årige medlem)
 11. Barbro Anderson (produktiv skribent i MGF-Nytt)
 12. Rolf Lusth (mångårig kassör m.m. i föreningen)
 13. Nils Wide, 1923-2015 (för sin forskning och sitt engagemang för föreningen)
 14. Karl Ingvar Ångström (mångårig ordförande)
 15. Ingmarie Ångström (ordförandehustru i vått och torrt)
 16. Elfon Finnström (för sin forskargärning)
 17. Bernth Lindfors (för sina gärningar i föreningen)
 18. Jan Olov Martinsson (för sitt arbete i föreningen)
 19. Ulla Hörnsten (för sitt arbete i föreningen)
 20. Gunilla Englund (för sitt arbete som kassör m.m. i föreningen)
 21. Robert Hammarstedt (för sitt arbete i föreningen, bl.a. som ordförande.