Historik

1979
Midälva Genealogiska Förening bildades 1979 för att verka inom Medelpad för att släktforskare ska kunna träffas och utbyta erfarenheter samt öka sina kunskaper i ämnet genealogi.

Det exakta födelsedatumet är den 7 november 1979. Då samlades nämligen fem herrar i ett litet studierum i Medborgarskolans lokaler vid Rådhusgatan i Sundsvall. Den som sammankallat herrarna var Karl Ivar Lundqvist. De fyra var Bertil Gillström, Bengt Lidén, Lennart Lindqvist och Viktor Magnusson.

1980
Föreningens första årsmöte ägde rum den 18 september på Sundsvalls museum. Årsavgiften fastställdes till 25 kronor (10 kronor för familjemedlemmar). Förutom de ovan nämnda fem herrarna tog Annika Nyberg (nu Lindqvist) plats i styrelsen och som suppleant valdes Lennart Wasling in. Saldo i kassan var 1 603:30.

1982
En forskarförteckning som föreningen tagit fram var klar. Redaktörer var Bengt Lidén och Lennart Lindqvist.

1983
1983 var ett Släktforskningens år utlyst och MGF anordnade, tillsammans med Sundsvalls museum, en tre veckor lång utställning på museet med ett stort antal föredrag m.m.

Detta år utlyste också föreningen en studiecirkel under namnet Släkten på data. Även DIS presenterade programsystemet Disgen (MGF-Nytt nr 3 – 1983).

1989
Med anledning av MGF:s 10-årsjubileum anordnades i september Släktforskardagar i Sundsvall och Släktforskarförbundets årsmöte hölls i gamla fullmäktigesalen på Stads-huset där för övrigt de flesta arrangemangen gick av stapeln.

Detta år introducerades också vår symbol ”den släktforskande Skvadern”
skvaderscann kopia

1999
Föreningen firar 20-årsjubileum med ett Släktforskardagar i miniatyr. Platsen var KFUM-huset på Kyrkogatan i Sundsvall. Flera utställare var på plats och en mängd intressanta föredrags hölls. Både lördagen och söndagen 2-3 oktober var fulltecknad om man var släktforskare. På lördagskvällen var det jubileumsmiddag på restaurang Maritim i hamnen.

2004
MGF 25 år firades stort i dagarna tre. Tillsammans med hembygdsföreningar, Norra berget, Fornminnesföreningen och andra aktörer arrangerade MGF släkt- och hembygds-historiska dagar på Norra berget.
Fredagen 17 september var vikt för lärare och elever som under våren/hösten arbetat med olika projekt och som fick sin final den dagen.
Lördagen fanns utställare på plats på Norra berget och huvudföredragshållare var författaren och komikern Lasse Eriksson och Kristina Östberg som pratade kring sina böcker Boken om Gerda och Den elektriska damen.
På lördagskvällen var det jubileumsmiddag på restaurang Grankotten, Norra berget med dans till Medvinds orkester.
På söndagen fortsatta aktiviteterna med utställningar, försäljning och miniföredrag.

2005
9 april arrangerade MGF en seminariedag kring Bure och en mängd föreläsare samlades för att diskutera denna släkt – vad är sanning och vad är sägen.

2006
25 mars var det stor invigning av MGFs nya föreningslokal på Folkets Hus Kusten i Bredsand/Stockvik.  Föreningen arrangerade en minisläktforskardag med flertalet utstäl-lare och föredragshållare.

2007
MGF gör en helg i Stockholm. Stadsarkivet besöks på lördagen 13/10 och på kvällen har vi fest tillsammans med Medelpads Gille i Stockholm då MGF bjöd Stockholmarna på bl.a. tjälknöl och tunnbröd.. På söndagen var det Medelpadshelg i Släktforskar-förbundets lokaler i Sundbyberg. Mycket besökare.

2009
Föreningen 30 år. Firas med olika aktiviteter på Kusten, bland annat fördrag av Nils Johan Tjärnlund.

2012
Föreningen lämnar FH Kusten och flyttar in till Grönborgsgatan 3-

2014
Föreningen startar sin första studiecirkel om DNA i släktforskningen.

————————————————–

Ordföranden
Viktor Magnusson (1980 – 2000)
Karl-Ingvar Ångström (2000 – 2010)
Robert Hammarstedt (2010 – 2022)
Kerstin Hjortsberg (2022-)

————————————————–

Medlemstidning
Föreningen ger sedan 1980 ut medlemstidningen MGF-Nytt.
Från och med 2021 ges tidningen enbart ut digitalt till medlemmarna
och då mera som ett nyhets- och informationsblad.

1980 sid 1
Första sidan i första numret (1980)

Redaktörer av MGF-Nytt
Lennart Lindqvist (nr 1 1980 – nr 1 1990)
Lena Lundin (nr 2 1990 – nr 4 2001)
Hans Engqvist (nr 1 2002 -nr 4 2017)
Mattias Denkert (nr 1 2018 -)

————————————————-

Lokaler
Från starten fanns MGF i gamla biblioteket som låg vid Nytorget, Köpmangatan men i samband med att Kulturmagasinet blev klart 1986 fick vi flytta med. Vi fick då lokaler tillsammans med Medelpadsarkiv.

2006 hade Medelpads kostym blivit för trång och föreningen fick söka sig nya lokaler. Vi hittade då en lokal i Folkets Hus Kusten i Bredsand/Stockvik. Sex år huserade vi i dessa lokaler innan vi kände att det var dags att komma mera centralt.

kusten2
Kusten

Juli 2012 kunde vi flytta in i våra nuvarande lokaler på Grönborgsgatan 3.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Grönborgsgatan 3. Ingångarna från gaveln.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Grönborgsgatan 3. Sett inifrån gården.