Medlemskap

Medlemskap i föreningen erhålles genom att årsavgiften betalas in på vårt bankgiro.

  • Ordinarie medlem: 250 kronor/år
  • Familjemedlem: 125 kronor/år
  • Ungdomar upp till 25 år: Gratis

Föreningens bankgiro: 640 6318

OBSERVERA:
Ange på inbetalningskortet

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Eventuell e-postadress
  • Eventuell adress till egen hemsida

Om du betalat via Internet är det vikigt att du tydligt anger
vem avsändaren är och vad betalningen avser.

Har du frågor kring betalningen så kontakta vår kassör Mari-Anne Bergström.
tfn 060-10 09 21
E-post till Mari-Anne