Sockenskiva med familjeregister för Sättna socken i Medelpad 1500-1830

5 sattnacd

På släktforskardagarna i Stockholm i augusti 2006 släppte MGF version 1 av CDn Sockenskiva med familjeregister för Sättna socken i Medelpad 1500-1830. Denna CD har nu överförts till USB och försäljningen av CD har upphört.

Denna USB innehåller personregister för folk som har bott i Sättna socken ca 1500-1830.

Förutom personregistret innehåller skivan även annan information  som kan vara av intresse för dem som forskar på Sättna bl.a. bomärken, utdrag ur Elfsborgs lösen, Bygdéns herdaminne för Sättna, kartor, porträtt  på Sättnabor och sockenbeskrivning.

Underlaget till familjeregistret är sammanställt av Folke  Åsén och överfört till data och kompletterat av Gudrun F Brännberg m fl.

USBn innehåller 8608 personer uppdelat på 2939 familjer. Även om USBn på vissa grenar innehåller personer födda framtill 1919, så har inte  avsikten varit att få till en heltäckande kartläggning av personer  fram till dess utan andelen av personerna som har bott i socken och finns med på skivan minskar på slutet av 1800-talet.

Beställning till Mari-Anne Bergström