Sockenskiva med familjeregister för Tynderö socken i Medelpad 1500-1850

6 tynderocd

På släktforskardagarna i Stockholm i augusti 2006 släppte MGF version 1 av Sockenskiva med familjeregister för Tynderö socken i Medelpad 1500-1850.

Denna CD innehåller personregister för folk som har bott i Tynderö  socken ca 1500-1850. Förutom personregistret innehåller skivan även  annan information som kan vara av intresse för dem som forskar på  Tynderö bl.a. bomärken, utdrag ur Elfsborgs lösen, Bygdéns herdaminne  för Tynderö, kartor, målare i Tynderö, porträtt på Tynderöbor och  avskrift av vigselboken.

Denna CD innehåller personregister för folk som har bott i Tynderö  socken ca 1500-1850. Förutom personregistret innehåller skivan även  annan information som kan vara av intresse för dem som forskar på  Tynderö bl.a. bomärken, utdrag ur Elfsborgs lösen, Bygdéns herdaminne  för Tynderö, kartor, målare i Tynderö, porträtt på Tynderöbor och  avskrift av vigselboken.

Underlaget till familjeregistret är sammanställt av framlidne Folke  Åsén och överfört till data och kompletterat av Lennart Lindqvist, Alnö.

CD:n innehåller 3881 personer uppdelat på 1136 familjer.

Beställning till Mari-Anne Bergström