Tuna

Byar m.m. i Tuna
(som haft egna sidor i husförhörslängder och församlingsböcker)

Allsta – Berg – Berge – Bergom – Borgen – Byn – Bällsta – Dälje – Fors – Hällsjö- Klingsta – Köln –  Lunde – Långsjön – Matfors – Matfors järnvägstation – Myssjön – Målsta – Näset – Prästbordet – Prästgården – Rise – Rude – Runberg – Runsvik – Rännö – Rönningsböle – Skallböle – Sköle – Svanäng – Svedan – Tunbyn – Tunom – Vattjom – Vattjom järnvägen – Vi – Vi tullkvarn – Visjön –  Vivsta – Värsta – Västerdälje – Åkersta – Åsta – Ängjom –  Ön – Österdälje