Medelpad-CD

7 omslag

På släktforskardagarna i Borlänge i augusti 2002 släppte MGF version 2 av Medelpads CD, d.v.s. familjeregistret för Medelpad 1500-1799. Denna CD är nu överförd till USB och försäljningen av CD-versionen har upphört

MGF är medveten om att fel kan förekomma på skivan, vilket är oundvikligt med denna faktamassa (det rör sig om ca 60 000 namn).

Beställning till Mari-Anne Bergström